بلاگ / بایگانی برچسب «انتخابات»

کاندیدای محترم یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ما این جا هستیم طراحی لوگو نامزد های انتخابات سلام ؛ چنانچه شما نامزد حضور در انتخابات خانه ی ملت هستید می توانید روی ما برای تولید محتوا و تبلیغات اثرگذار حساب کنید . اثر تبلیغات ، خصوصا در حوزه ی انتخابات بر کسی پوشید نیست . شاید این که شما چه قدر برای انتخاب بهتر اتان تبلیغ کنید مهم نیست ولی این که کیفیت تبلیغ به چه صورت باشد یا با استفاده از تولید محتوا دقیقا چه چیزی تولید شود ، بسیار اهمیت دارد .گاهی نامزدهای محترم هزینه های بسیاری را برای تولید محتوا ی تبلیغاتی …

ادامه مطلب